Làm thế nào để facebook của mình không bị chặn kết bạn nữa?

Bạn Bè

không giúp người khác tìm bạn và không gửi lời mời kết bạn được
Được hỏi cách đây một tháng theo Ngày Không Em
32 Votes · 127 Followers
Câu hỏi hayTuân theo câu hỏi · Chia sẻ
Câu trả lời
Câu trả lời

Hoàng Linh 7 câu trả lời
126 of 129 people found this helpful
1. Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di chuyển xuống "Thêm trả lời"
6. Sao chép câu trả lời của tôi và đặt nó vào "Add trả lời"
7. Trợ giúp đẩy "Helpful" của bạn bè
8. Làm điều này một vài lần một ngày sẽ giúp unlock facebook.

Điểm này là để đề nghị hoặc trả lời câu hỏi của bạn để giúp họ và cho họ nhấp vào "HỮU ÍCH" cho bạn.
Nếu bạn nghĩ rằng bình luận của tôi là hữu ích, xin vui lòng giúp đỡ để nhấp vào "HỮU ÍCH" để mở khóa tài khoản của tôi.
Trợ giúp với nhau, Cảm ơn bạn rất nhiều
Helpful · Không hữu ích · 12 bình luận · Chia sẻ · Answered about a month ago
Xem các bình luận trước

mình ấn cho bạn rồi.nhớ ấn lại giúp mình nha.tks
Đã được đăng khoảng một tuần trước theo Naj Kute

help jup mjh vs
Đã được đăng khoảng một tuần trước theo Lovely Phuong

Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di ch...Xem thêm
Đã được đăng khoảng một tuần trước theo Quản Lý Phòng Khám

Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di ch...Xem thêm
Được đăng Thứ Năm vừa rồi theo Dz CườngHoàng Linh 7 câu trả lời
120 of 123 people found this helpful
1. Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di chuyển xuống "Thêm trả lời"
6. Sao chép câu trả lời của tôi và đặt nó vào "Add trả lời"
7. Trợ giúp đẩy "Helpful" của bạn bè
8. Làm điều này một vài lần một ngày sẽ giúp unlock facebook.

Điểm này là để đề nghị hoặc trả lời câu hỏi của bạn để giúp họ và cho họ nhấp vào "HỮU ÍCH" cho bạn.
Nếu bạn nghĩ rằng bình luận của tôi là hữu ích, xin vui lòng giúp đỡ để nhấp vào "HỮU ÍCH" để mở khóa tài khoản của tôi.
Trợ giúp với nhau, Cảm ơn bạn rất nhiều
Helpful · Không hữu ích · 9 bình luận · Chia sẻ · Answered about a month ago
Xem các bình luận trước

1. Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di...Xem thêm
Được đăng khoảng 2 tuần trước theo Hiếu Lê

Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di ch...Xem thêm
Được đăng khoảng 2 tuần trước theo Mimi Lê

help dien dan` la` cko? nao` z ban
Đã được đăng khoảng một tuần trước theo Mon Smile

Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di ch...Xem thêm
Đã được đăng khoảng một tuần trước theo Quản Lý Phòng KhámQuỳnh Anh 6 câu trả lời
112 of 116 people found this helpful
1. Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di chuyển xuống "Thêm trả lời"
6. Sao chép câu trả lời của tôi và đặt nó vào "Add trả lời"
7. Trợ giúp đẩy "Helpful" của bạn bè
8. Làm điều này một vài lần một ngày sẽ giúp unlock facebook.

Điểm này là để đề nghị hoặc trả lời câu hỏi của bạn để giúp họ và cho họ nhấp vào "HỮU ÍCH" cho bạn.
Nếu bạn nghĩ rằng bình luận của tôi là hữu ích, xin vui lòng giúp đỡ để nhấp vào "HỮU ÍCH" để mở khóa tài khoản của tôi.
Trợ giúp với nhau, Cảm ơn bạn rất nhiều
Helpful · Không hữu ích · 12 bình luận · Chia sẻ · Answered about a month ago
Xem các bình luận trước

1. Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di...Xem thêm
Đã được đăng khoảng một tuần trước theo Thanh Dương

Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di ch...Xem thêm
Đã được đăng khoảng một tuần trước theo Quản Lý Phòng Khám

1. Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di...Xem thêm
Được đăng vào Chủ nhật theo Miu Miu

Ấn helpful gjup mjh voi
Được đăng vào Chủ nhật theo Miu MiuLư Quảng Bản 7 câu trả lời
116 of 121 people found this helpful
Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di chuyển xuống "Thêm trả lời"
6. Sao chép câu trả lời của tôi và đặt nó vào "Add trả lời"
7. Trợ giúp đẩy "Helpful" của bạn bè
8. Làm điều này một vài lần một ngày sẽ giúp unluck facebook.
Điểm này là để đề nghị hoặc trả lời câu hỏi của bạn để giúp họ và cho họ nhấp vào "HỮU ÍCH" cho bạn.
Nếu bạn nghĩ rằng bình luận của tôi là hữu ích, xin vui lòng giúp đỡ để nhấp vào "HỮU ÍCH" để mở khóa tài khoản của tôi cũng.
Hãy giúp mình vs nhá! chỉ cần 1 click vào hữu ích! là bạn đã giúp đk ng.khác rùi đấy! hichic! TKS' nhiu nhi
Helpful · Không hữu ích · 6 bình luận · Chia sẻ · Answered about a month ago
Xem các bình luận trước

helpful dùm m với b nhé, hjk
Được đăng khoảng 2 tuần trước theo Thu Hoang Thi Hoai

1. Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di...Xem thêm
Được đăng khoảng 2 tuần trước theo Hiếu Lê

mình ấn cho bạn rồi.nhớ ấn lại giúp mình nha.tks
Đã được đăng khoảng một tuần trước theo Naj Kute

Mở >>> facebook của bạn đi đến "Help" >>> "Diễn đàn"
2. Chọn một chủ đề như "Chat", "Giống như" vv
4. Chọn một câu hỏi mà đi lên trên màn hình của bạn.
5. Di ch...Xem thêm